Branginkime, tai kas svarbiausia!

  Mama, Jei tik galėčiau, paprašyčiau saulę, kad ji TAU šviestų apsiniaukusią dieną. Jei tik mokėčiau paukščių kalbą, paprašyčiau sparnuotus giesmininkus, kad jie kiekvieną rytą čiulbėtų prie TAVO lango. Jei pajėgčiau prišaukčiau žvaigždžių lietų ir žvaigždėms krintant maldaučiau, kad išsipildytų visi TAVO norai. Bet tegaliu tik viena: mylėt TAVE. Ačiū TAU, kad TU davei man […]